Dags för Olympic Day!
Olympic Day
Dela

AVESTA

onsdag 16 september

AVESTA

onsdag 16 september

Här kommer du som ska delta på Olympic Day i Avesta onsdag den 16 september att få önska idrotter. Du önskar fyra idrotter. Av dessa kommer du att få prova två under längre pass och i slutet av dagen kommer det att finnas möjlighet att prova ytterligare idrotter.

OBS! Önskningarna görs i skolan.

Många idrotter kommer att finnas på Avestavallen, men transport kommer också att ske till en del andra närliggande arenor.

Lunch serveras på Avestavallen. Arla bjuder på mjölk.

Informationsutskick kommer att göras via skolan.Där kommer mer information om tider, vilka av de idrotter du önskat som du kommer att få prova etc.

Deltagande i Olympic Day sker med målsmans samtycke och på egen risk. Foton tagna av SOK:s fotograf kan komma att med omdöme användas för dokumentation och marknadsföring av Olympic Day.

Olympic Day är ett projekt av SOK i samarbete med

Samsung
Recept- & Matinspiration - Arla
Recept- & Matinspiration - Arla