NYHETER FRÅN GAMLA SOK.se

OS-silver - efter 85 år!

Den svenska medaljskörden från OS har utökats lite i smyg med en silver medalj från vinterspelen i Chamonix 1924.
Länge betraktades curling och militärpatrull i vinterspelen 1924 som s.k. demonstrationssporter, d.v.s. utanför det officiella programmet. Vintern 2006 uppgavs emellertid i vissa medier, att curling hade fått status som officiell OS-sport i Chamonix.
Upprepade förfrågningar hos IOK, om vilken/vilka instans(er) som fattade berörda beslut, och när — såväl på 1920-talet som 2006 — har förblivit obesvarade.    
IOK godkände 1921 ett franskt förslag om en internationell vintersportvecka (Semaine Internationale des Sports d´Hiver) i tillägg till det officiella OS-programmet sommaren 1924 i Paris.
I den officiella rapporten, gemensam för båda evenemangen, behandlas curling och militärpatrull på samma sätt som övriga sporter. I brev till Internationella curlingförbundet i februari 2006 bekräftade IOK, att curling var en fullvärdig sport i Chamonix, och det kom att tolkas som att curling (och militärpatrull) var en officiell OS-sport 1924.
Det som komplicerat frågan är bl.a. det faktum att vintersportveckan 1924 fick status av första Olympiska vinterspelen retroaktivt. Den 6 maj 1926 upphöjde IOK "veckan" till status av de första Olympiska Vinterspelen, dock utan att befatta sig med varje enskild sports status.
Ett år tidigare, 1925, hade IOK beslutat om Olympiska Vinterspel fr.o.m. 1928. Då, 1925, sades det, att endast en sport med ett internationellt förbund skulle vara officiell, andra skulle vara s.k. demonstrationssporter. Det exkluderade curling och militärpatrull som officiella sporter 1928. Dessa sporters internationella specialförbund bildades först 1966 (World Curling Federation) respektive 1948.
Sannolikt kom uppdelningen för vinter-OS 1928 av medier och dåtida olympiahistoriker att tillämpas också för 1924.                                          
Ledande representanter för de internationella olympiahistorikernas sammanslutning, International Society of Olympic Historians (ISOH), har efter forskning på senare år påtalat dessa och andra inkonsekvenser. Detta, och det faktum att IOK nu mer eller mindre smugit in berörda sporter på sin hemsida, och där jämställt dem med övriga sporter 1924, gör att vi nu betraktar curling och militärpatrull som officiella sporter 1924.

Relaterade sidor